Департамент по спорт към СУ "Св. Климент Охридски"

Учебна година 2022/2023

Департамент по спорт СУ

Начало на записването на спорт за 2022/2023 учебна година - 03.10.2022, 7.00 часа.

Спорт може да запишете както в зимен, така и в летен семестър - съответно в зависимост от учебния план на факултета, в който се обучавате.

Въпроси относно записването може да зададете на e-mail: sport_su@abv.bg или като позвъните на телефони: 02 9308435.